Kikkert begreber

Coating
Den uendeligt tynde hinde, der lægges på linserne for at optimere deres optiske evner og for at beskytte de yderste linsers overflade.

Dæmringsindeks 
En beregnet værdi, der siger noget om, hvor meget lys kikkerten leverer i forhold til øjet, der ser.

Dæmringstal 
Blot en beregnet værdi, som ikke i sig selv siger noget relevant om kikkertens egentlige kvalitet, men blot indgår i beregningen af dæmringsindekset.

Forstørrelse 
Første værdi i en kikkerts betegnelse (fx. 8x42), som beskriver, hvor mange gange kikkerten forstørre - i dette tilfælde altså otte gange.

Objektiv 
Den forreste linse i en kikkert, der hvor billedet dannes.

Objektivdiameter 
Den anden værdi i kikkertens betegnelse (fx. 8x42), beskriver objektivets diameter i millimeter i dette tilfælde 42mm. Jo større objektivdiameter, jo mere lysfølsom er kikkerten.

Okular 
Linsesystemet tættest på øjet. Reelt er okularet en lup, og det er her, kikkertens forstørrelse dannes.

Parallakse 
Anvendes i forbindelse med sigtekikkerter og benyttes om forholdet mellem kikkert og øje: hvis øjet kikker lige ind i sigtekikkerten, er der ingen parallakseforskydning. Men kigger man skævt gennem sigtekikkerten, kan det resultere i, at sigtet faktisk flytter sig lidt i forhold til målet. Dette forekommer i alle kikkerter, og de fleste er sædvanligvis konstrueret, således at det kun er på 100 meters afstand, at man ikke oplever forskel mellem sigte- og træfpunkt. Parallaksefejl er det mest almindelige problem, der opstår i sigtekikkerten, og det er især stød og slag, der forårsager dem.

Randskarphed 
En kikkert er randskarp, når billedet står skarpt over hele synsfeltet, også helt ude i kanten.

Pupilbredde 
Bredden på øjets pupil. Måles i millimeter. Pupillens åbning er afgørende for øjets evne til at se i mørke. Den maksimale åbning er på syv mm, men den aftager med alderen.

Sigtemiddel 
Selve krydset, prikken eller trådkorset i en sigtekikkert. Sigtemidlet kan være placeret i objektivbilledplanet (1. billedplan), og det vil sige midt i sigtekikkerten. Eller i okularbilledplanet (2. billedplan) og det vil så sige i den del af sigtekikkerten, der er tættest på øjet.

Synsfelt 
Angiver hvor stor en del af horisonten man kan se med kikkerten fro øjnene. Opgives i grader eller i meter. Eksempel: hvis en sigtekikkert har et synsfelt på 25, betyder det, at man med denne kikkert ser et udsnit af landskabet på 25 meter i bredden på en afstand af 100 meter.

Udtrædelsespupil 
Den lysstråle som kikkerten sender ind til øjet. Den beregnes ved at dividere objektivdiameteren med forstørrelsen. Eksempel: en kikkert i 8x56 har en udtrædelsespupil på 56 divideret med otte, lig med syv mm.

Øjenafstand
De fleste håndkikkerter er fremstillet, så afstanden mellem okularet og øjet skal være 15mm. På en sigtekikkert skal øjeafstanden være mindst 80mm - så man ikke får kikkerten i hovedet, når riflens rekyl sender den tilbage mod skytten.

Natkikkerter
En natkikkert er udstyret med elektronik som aktivt forstærker elektroner mange tusinde gange, så det bliver muligt at se i mørke. Det er vigtigt at vide at en natkikkert IKKE er beregnet til at se lige så langt med som med en almindelig kikkert. Den er derimod beregnet til at se på korte afstande i mørke med og man skal derfor heller ikke forvente at billedet i en natkikkert er magen til billedet i en almindelig kikkert. Billedet har ikke samme skarphed og vil normalt fremstå monokrom med et grønligt skær. Moderne digitale natkikkerter har et sort/hvidt billede som kan justeres i kontrasten. Natkikkerter er normalt inddelt i generationer (f.eks. generation 2), hvor generation 1 er den mest almindelige. Prisforskellen og kvaliteten er ofte meget stor når man går fra en generation til en anden.